Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Tytuł zadania  Termin realizacji Źródło finansowania  Kwota dotacji
Prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 12.01.2011-31.12.2011 Urząd Miasta Pabianice

do

63 720 zł

Prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i prowadzenie jadłodajni dla osób z problemem alkoholowym 18.01.2012-31.12.2012 Urząd Miasta Pabianice 

do

87 250 zł

Pomoc w wychodzeniu z bezdomności 08.08.2012-31.12.2012 Wojewoda Łódzki 1 570 zł
Zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom Miasta Pabianice – w roku 2013 w jadłodajni prowadzonej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 07.01.2013-31.12.2013 Urząd Miasta Pabianice

do

196846,88 zł

Zapewnienie schronienia i pomocy terapeutycznej osobom bezdomnym, w tym uzależnionym od alkoholu oraz ofiarom przemocy z rodzin dotkniętych alkoholizmem 19.11.2013-31.12.2013 Urząd Miasta Pabianice 17 000 zł
Zapewnienie schronienia i pomocy terapeutycznej osobom bezdomnym, w tym uzależnionym od alkoholu oraz ofiarom przemocy z rodzin dotkniętych alkoholizmem 01.01.2014-15.04.2014 Urząd Miasta Pabianice 20 000 zł
Zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom Miasta Pabianice w 2014 r. w jadłodajni prowadzonej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 11.02.2014-31.12.2014 Urząd Miasta Pabianice

do

168 960

Zapewnienie schronienia i pomocy terapeutycznej osobom bezdomnym, w tym uzależnionym od alkoholu oraz ofiarom przemocy z rodzin dotkniętych alkoholizmem 15.11.2014-31.12.2014 Urząd Miasta Pabianice 26 892 zł
Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych 01.01.2015-15.04.2015 Urząd Miasta Pabianice 20 000 zł
Zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom Miasta Pabianic w 2015 r. w jadłodajni prowadzonej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 02.01.2015-31.12.2015 Urząd Miasta Pabianice

do

233 472 zł

Prowadzenie klubu dla osób z problemem alkoholowym oraz promowanie idei trzeźwości 01.05.2015-31.12.2015 Urząd Miasta Pabianice 30 000 zł
Poprawa standardów bytowych placówek dla osób bezdomnych z zagrożonych bezdomnością 01.06.2015-31.12.2015 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 50 000 zł
Prowadzenie noclegowni dla osób uzależnionych 20.11.2015-31.12.2015 Urząd Miasta Pabianice 30 000 zł
Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych na terenie Miasta Pabianic 01.01.2016-15.04.2016 Urząd Miasta Pabianice 30 000 zł
Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych na terenie Miasta Pabianic 01.01.2016-31.12.2016 Urząd Miasta Pabianice 295 000 zł
Zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom Miasta Pabianic w 2016 roku w jadłodajni prowadzonej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 02.01.2016-31.12.2016 Urząd Miasta Pabianice

do

235 560 zł

Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic schroniska dla osób bezdomnych

01.01.2017-31.12.2017

Urząd Miasta Pabianice 270 000 zł
Zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom Miasta Pabianic w 2017 roku w jadłodajni prowadzonej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

02.01.2017-31.12.2017

Urząd Miasta Pabianice 

do

231 660 zł

Wspieranie działalności środowisk abstynenckich i innych organizacji
pozarządowych działających w obszarze profilaktyki uzależnień na terenie Pabianic

05.06.2017-31.12.2017

Urząd Miasta Pabianice 11 750 zł
Zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom Miasta Pabianic w 2018 roku w jadłodajni prowadzonej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

02.01.2018-31.12.2018

Urząd Miasta Pabianice do 242 937, 50 zł
Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic noclegowni dla osób bezdomnych

01.01.2018-30.04.2018

Urząd Miasta Pabianice 50 000 zł

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz mieszkańców Pabianic

01.04.2018-31.12.2018

Urząd Miasta Pabianice 25 400 zł
Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic noclegowni dla osób bezdomnych

01.05.2018-31.12.2018

Urząd Miasta Pabianice 100 000 zł

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym.

Moduł II: Aktywizacja. Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

14.05.2018-31.12.2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 50 000 zł
Zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom Miasta Pabianic w 2019 roku w jadłodajni prowadzonej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

02.01.2019-31.12.2019

Urząd Miasta Pabianice 201 825 zł
Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic schroniska dla osób bezdomnych

01.01.2019-31.12.2019

Urząd Miasta Pabianice 250 000 zł
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz mieszkańców Pabianic

06.05.2019-31.12.2019

Urząd Miasta Pabianice 15 310 zł
Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic noclegowni dla osób bezdomnych

01.01.2020-30.04.2020

(zadanie obecnie realizowane)

Urząd Miasta Pabianice 100 000 zł
Prowadzenie schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych

01.03.2020-31.12.2020

(zadanie obecnie realizowane)

Urząd Miasta Pabianice 300 000 zł

Thursday the 21st - - Joomla 3.3 Templates